ภัยเงียบ NCDs โรคชุดที่คุณต้องใส่ใจ

ABSMEDiQ เข้าร่วมงาน Absolute Health โดยมีหัวเรือใหญ่ นายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต บรรยายเรื่องภัยเงียบ NCDs โรคชุดที่คุณต้องใส่ใจ พร้อมกับ น.พ. ศิต เธียรฐิติ, พ.ญ. สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์ และคุณกิตติ จิตงามขำ Med Sport Instructor ตัวแทนจาก ABSMEDiQ ให้ความเรื่องในเรื่องการออกกำลังกาย:) 06072562 Continue reading “ภัยเงียบ NCDs โรคชุดที่คุณต้องใส่ใจ”

ผช.ศจ.ดร. นันทวัฒน์ อู่ดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการให้บริการ

65100708_1727524920683827_7991030539630936064_n

อาจารย์นายแพทย์ สมบูรณ์ รุ่งพรชัย, ดร. สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล และ ดร. ณิชมนต์ สมันตรัฐ ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ อู่ดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการให้บริการ เพื่อใช้เป็นแนวทางระบบการจัดการศูนย์ฯ เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

Continue reading “ผช.ศจ.ดร. นันทวัฒน์ อู่ดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการให้บริการ”

โครงการอบรม Expert Day ในหัวข้อ “ข้อควรระวังในการจัดโปรแกรมการลดน้ำหนัก”

56664743_1611384678964519_393599693587742720_n

นายแพทย์พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฏ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน S-Cell ได้รับเกียรติไปร่วมบรรยายให้กับแอมเวย์ ประเทศไทย ในโครงการอบรม Expert Day ในหัวข้อ “ข้อควรระวังในการจัดโปรแกรมการลดน้ำหนัก” 25012562

Continue reading “โครงการอบรม Expert Day ในหัวข้อ “ข้อควรระวังในการจัดโปรแกรมการลดน้ำหนัก””

ปัญหาสุขภาพกับการลดน้ำหนัก

56825557_1611388752297445_5564249175576543232_n

นายแพทย์พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฏ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ใน S-Cell ได้รับเชิญไปบรรยายเรื่อง ปัญหาสุขภาพกับการลดน้ำหนัก ให้กับแอมเวย์ ประเทศไทย 20022562

Continue reading “ปัญหาสุขภาพกับการลดน้ำหนัก”

กิจกรรมกับทางบ้านอุ่นรัก

อาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ รุ่งพรชัย ได้ร่วมส่งเสริมให้ความรู้และแนะนำกิจกรรมกับทางบ้านอุ่นรัก

โดยมีครูนิ่ม อาจารย์ นิสิตา ปิติเจริญธรรม ผู้ก่อตั้ง และทีม เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องกายวิภาคที่เกี่ยวเนื่องและส่งผลกับการออกกำลังกายในน้องๆ ให้ถูกต้องและถูกจุด

เพื่อช่วยให้ทั้งคุณครูและผู้ปกครองในการพัฒนาน้องๆ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป 6.2 & 6.3 2562 Continue reading “กิจกรรมกับทางบ้านอุ่นรัก”

อัพเดทเทรนการลดน้ำหนัก 2019 และข้อควรระวังในการจัดโปรแกรมลดน้ำหนัก

อาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ รุ่งพรชัย และลูกศิษย์คนเก่ง นายแพทย์พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ ได้รับเกียรติไปบรรยายในหัวข้อเรื่องอัพเดทเทรนการลดน้ำหนัก 2019 และข้อควรระวังในการจัดโปรแกรมลดน้ำหนัก ให้กับทางบริษัท แอมเวย์ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

Continue reading “อัพเดทเทรนการลดน้ำหนัก 2019 และข้อควรระวังในการจัดโปรแกรมลดน้ำหนัก”

Blog at WordPress.com.

Up ↑