ภัยเงียบ NCDs โรคชุดที่คุณต้องใส่ใจ

ABSMEDiQ เข้าร่วมงาน Absolute Health โดยมีหัวเรือใหญ่ นายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต บรรยายเรื่องภัยเงียบ NCDs โรคชุดที่คุณต้องใส่ใจ พร้อมกับ น.พ. ศิต เธียรฐิติ, พ.ญ. สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์ และคุณกิตติ จิตงามขำ Med Sport Instructor ตัวแทนจาก ABSMEDiQ ให้ความเรื่องในเรื่องการออกกำลังกาย:) 06072562

#absmediqwellnesscenter
#absolutehealth

ที่มา https://www.facebook.com/ABSMEDiQ/posts/1746641518772167?__tn__=-R

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: