ผช.ศจ.ดร. นันทวัฒน์ อู่ดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการให้บริการ

65100708_1727524920683827_7991030539630936064_n

อาจารย์นายแพทย์ สมบูรณ์ รุ่งพรชัย, ดร. สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล และ ดร. ณิชมนต์ สมันตรัฐ ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ อู่ดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการให้บริการ เพื่อใช้เป็นแนวทางระบบการจัดการศูนย์ฯ เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

#absmediq
#nu.ac.th
#universityofresearch

ที่มา https://www.facebook.com/ABSMEDiQ/posts/1727602480676071?__tn__=-R

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: