โครงการอบรม Expert Day ในหัวข้อ “ข้อควรระวังในการจัดโปรแกรมการลดน้ำหนัก”

56664743_1611384678964519_393599693587742720_n

นายแพทย์พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฏ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน S-Cell ได้รับเกียรติไปร่วมบรรยายให้กับแอมเวย์ ประเทศไทย ในโครงการอบรม Expert Day ในหัวข้อ “ข้อควรระวังในการจัดโปรแกรมการลดน้ำหนัก” 25012562

ที่มา https://www.facebook.com/ABSMEDiQ/posts/1611388055630848?__tn__=-R

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: