กิจกรรมกับทางบ้านอุ่นรัก

อาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ รุ่งพรชัย ได้ร่วมส่งเสริมให้ความรู้และแนะนำกิจกรรมกับทางบ้านอุ่นรัก

โดยมีครูนิ่ม อาจารย์ นิสิตา ปิติเจริญธรรม ผู้ก่อตั้ง และทีม เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องกายวิภาคที่เกี่ยวเนื่องและส่งผลกับการออกกำลังกายในน้องๆ ให้ถูกต้องและถูกจุด

เพื่อช่วยให้ทั้งคุณครูและผู้ปกครองในการพัฒนาน้องๆ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป 6.2 & 6.3 2562

ที่มา https://www.facebook.com/ABSMEDiQ/posts/1571854806250840?__tn__=-R

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: