อัพเดทเทรนการลดน้ำหนัก 2019 และข้อควรระวังในการจัดโปรแกรมลดน้ำหนัก

อาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ รุ่งพรชัย และลูกศิษย์คนเก่ง นายแพทย์พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ ได้รับเกียรติไปบรรยายในหัวข้อเรื่องอัพเดทเทรนการลดน้ำหนัก 2019 และข้อควรระวังในการจัดโปรแกรมลดน้ำหนัก ให้กับทางบริษัท แอมเวย์ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

 

ที่มา https://www.facebook.com/ABSMEDiQ/posts/1524582594311395?__tn__=-R

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: