เป็นการเคลื่อนผิวข้อที่กระดูกกับกระดูก (Mobilization Cervical spine) เพื่อจัดให้กระดูกเรียงตัวเป็นระเบียบ

เป็นการเคลื่อนผิวข้อที่กระดูกกับกระดูก (Mobilization Cervical spine) เพื่อจัดให้กระดูกเรียงตัวเป็นระเบียบ

เป็นการเคลื่อนผิวข้อที่กระดูกกับกระดูก (Mobilization Cervical spine) เพื่อจัดให้กระดูกเรียงตัวเป็นระเบียบ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑