เป็นการดึงหลัง (Lumbar traction) เพื่อลดการเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณหลัง จะใช้รักษาในผู้ป่วยที่มีการตีบแคบของไขสันหลัง (Spinal stenosis) และสามารถช่วยเพิ่มความสูงเมื่อร่วมกับการออกกำลังกาย

เป็นการดึงหลัง (Lumbar traction) เพื่อลดการเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณหลัง จะใช้รักษาในผู้ป่วยที่มีการตีบแคบของไขสันหลัง (Spinal stenosis) และสามารถช่วยเพิ่มความสูงเมื่อร่วมกับการออกกำลังกาย

เป็นการดึงหลัง (Lumbar traction) เพื่อลดการเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณหลัง จะใช้รักษาในผู้ป่วยที่มีการตีบแคบของไขสันหลัง (Spinal stenosis) และสามารถช่วยเพิ่มความสูงเมื่อร่วมกับการออกกำลังกาย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑