ทำสัญญาร่วมมือ ณ ห้องอาหาร The Twist Bar & Bistro

นายแพทย์สมบูรณ์ รุ่งพรชัย และคุณดนัย วันสม หัวเรือใหญ่ Well Hotel & Resorts ได้มาสรุปข้อตกลงในการทำสัญญาร่วมมือระหว่างกัน ณ ห้องอาหาร The Twist Bar & Bistro

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: