ดร. สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล ในนิตยสารสกุลไทย ฉบับที่ 3072

Shine Skulthai 1

ดร. สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล ผู้บริหารของ ABSMEDiQ กับบทสัมภาษณ์ในหลายบทบบาท ในนิตยสารสกุลไทย (ฉบับที่ 3072) คอลัมน์ ดาวพราวแสง  กับแนวคิดของการ “ให้” และ “รับ” ที่ทำให้คุณค่าความเป็นมนุษย์ในตัวเราทุกคนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: