การทดสอบภาวะการรับประทานอาหารบางชนิดไม่ได้ (Food Intolerance Test)

food-intol

สุขภาพที่ดี ต้องรับประทานอาหารดีมีคุณภาพ พักผ่อนเพียงพอ ออกกำลังกายอย่างถูกต้อง

การดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง และอ่อนเยาว์อยู่เสมอ ต้องรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ การออกกำลังกายอย่างถูกต้อง และพักผ่อนที่เพียงพอเป็นสำคัญ แต่บางท่านแม้ว่าจะดูแลรักษาสุขภาพดีเพียงใด แต่อาการต่างๆ ยังคงเกิดขึ้นโดย ไม่ทราบสาเหตุ และไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เช่น ลดน้ำหนักอย่างไร น้ำหนักก็ไม่ลง, สิว ไมเกรน ปวดเมื่อยตามข้อ และกล้ามเนื้อ ไม่สบายตัว อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เป็นต้น อาการต่างๆ เหล่านี้ อาจจะมีสาเหตุ มาจาก ภาวะรับอาหารบางชนิดไม่ได้ 

ภาวะรับอาหารบางชนิดไม่ได้ จะเกิดขึ้นหลังจากรับประทานอาหารไปแล้วหลายวัน เช่น เรารับประทานนม หรือขนมปังเข้าไปวันนี้ แต่อาการปวดข้อ เกิดขึ้นหลังจากนั้น 3 วัน หรือเป็น สัปดาห์ สาเหตุเกิดจาก ไม่สามารถย่อย และดูดซึมอาหารชนิดนั้นได้ หากสะสมอยู่ในร่างกายเป็นเวลานาน อาจทำให้ ภูมิคุ้มกันในร่างกายบกพร่อง
หากต้องการทราบว่า อาหารชนิดใดบ้างที่ท่านอยู่ในภาวะ การรับอาหารบางชนิดไม่ได้ วิธีที่ดีที่สุดคือ
การทดสอบภาวะการรับประทานอาหารบางชนิดไม่ได้ หรือ
Food Intolerance Test 

การตรวจหาชนิดของอาหารที่ก่อให้เกิดอาการที่แท้จริง เป็นการป้องกันที่ดีกว่า การแก้ปัญหาโดยการรักษาอาการของโรค ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

วิธีการตรวจหา ภาวะการรับประทานอาหารบางชนิดไม่ได้
การนำเครื่อง Genarray มาใช้ในการตรวจหาภาวะการรับอาหารบางชนิดไม่ได้ เป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งมีความแม่นยำสูงมากเรียกว่า Microarray เทคนิคนี้อ่านผลการทดสอบโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ที่ทันสมัย มีความเร็ว และความละเอียดสูง จึงมั่นใจได้ว่า ผลการทดสอบมีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้อย่างแน่นอน หากผลการทดสอบของคุณเป็นบวก บ่งบอกได้ว่า คุณมีปฏิกิริยาการต่อต้านอาหาร และสามารถนำปรับเปลี่ยนชนิดของอาหารที่คุณรับประทานเข้าไป ผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำการปฏิบัติตนสำหรับวางแผน เมนูอาหารเพื่อบำบัด ภาวะการรับอาหารบางชนิดไม่ได้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล สิ่งสำคัญในการ เปลี่ยนแปลงการรับประทานอาหาร ควรอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความ ถูกต้อง ครบถ้วนในการรับสารอาหารในแต่ละวัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: