20 กย. 56 บำรุงราษฏร์ 33 ปี นายแพทย์สมบูรณ์ รุ่งพรชัย กับ รถเมล์ คะนึงนิจ

อาจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ รุ่งพรชัย ได้ให้ความรู้กับดาราสาวสวย รถเมล์ คุณคะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ และลูกค้าของโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ เกียวกับการดูแลสุขภาพและเรื่องของอาหารสำหรับผู้รักสุขภาพ ในวันศุกร์ที่ 20.09.56 (บำรุงราษฏร์ 33 ปี)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: