15 กย. 2556 Weight Management by Anti Aging Approach

น.พ. สมบูรณ์ รุ่งพรชัย เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง “Weight Management by Anti Aging Approach” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2556 ณ โรงแรมโกลเด็น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ Juntendo University, Tokyo, Japan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: