4 กันยายน 2556 ต้อนรับทีมแพทย์ชมบริการด้าน Sport Medicine และ Compounding Room

photo 5

ABSMEDiQ ได้ต้อนรับ พญ.ธิดารัตน์ บุญศรีโรจน์, พญ. บรินดา อุจวาที และ นพ. คณิน ไตรพิพิธสิริวัฒน์ เพื่อเข้าดูบริการด้าน Sport Medicine และ Compounding Room โดยมี นพ. สุริยาธีรธรรมากุล และ Trainer เดียว กิตติ จิตงามขำ เป็นผู้ดูแลในการบรรยาย ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: