ถ่ายภาพอาหาร บทความ Food M.D.ในนิตยสาร Women’s Health

ABSMEDiQ และ Revitalite จับมือร่วมกันผลิตบทความ Food M.D. ในนิตยสาร Women’s Health เริ่มเดือนกันยายน 2556 นี้

Column นี้เขียนโดย อาจารย์ นายแพทย์ สมบูรณ์ รุ่งพรชัย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: