รับสมัคร พนักงาน Part Time

logo

แอ็บส์เมดิค คลินิกเวชกรรม
ABSMEDiQ wellness center

มีความประสงค์ที่จะรับสมัคร พนักงาน Part Time

  • แพทย์
  • พยาบาล
  • Trainer
  • ผู้ช่วยพยาบาล

เอกสารประกอบการสมัครงาน

  1. Curriculum Vitae
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  1. Email Address : nittaya@absmediq.com
  2. Phone No. : 08 1824 1906

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน ABSMEDiQ_application_form

address: 20/10-11 Soi Ruamrudee Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330,Thailand.
link to Google Maps: https://maps.google.com/maps/

ABSMEDiQ on Google Maps

+
GPS: 13.74033333 100.54916667
gps 13.74033333 100.54916667

 

+

website:  http://www.absmediq.com

ABSMEDiQ website

 

FaceBookhttps://www.facebook.com/ABSMEDiQ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: